ОТ ИДЕЯТА ДО КЛЮЧА

– Модерна и устойчива архитектура, с мисъл към околната среда.

– Личен архитект, който да реализира Вашите идеи, независимо от мащаба им

– Отговорен подход към всеки проект, докато желаният резултат не бъде постигнат.

– Способност да поемем проекта от проектирането на сградата до обзавеждането – до ключ.

– Над 25 години опит в строителството и СМР.

– Кратки срокове на строителство и изпълнение.

LuxTroy е част от семейството на Indorio и Stratbuild, които са с корени от 1992г. и са добре ресурсно обезпечени със специалисти по всички етапи на строително-инвестиционния процес – от проектиране до окончателно изпълнение на обекта.

В основния технически /проектантски и изпълнителски/ екип са включени специалисти по всички части с висше и средно образование и с над петгодишен опит в съвременното строителство.

Фирмата ни има изготвена и внедрена система за управление на качеството и система за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд със съответните специалисти в тези области.

Разполагаме с необходимата лека и тежка механизация – багери, минибагер, многофункционален минибагер, бобкат , автокран; транспортни средства за превоз на материали и работници – камиони, самосвали, микробуси, леки автомобили и др.

В работата си по изпълнение на обектите фирмата ни има за цел прилагане на най-високи стандарти по отношение на качеството на продуктите и коректност в деловите взаимоотношения с инвеститорите.

Част от семейството на LuxTroy и Indorio, в това число Stratbuild има внедрена сертифицирана система за управление на качеството по ISO 9001:2008, като внедрихме последователно и Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007, както и Система за управление на околната среда ISO 14001:2004.

StratBuild е вписана в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи със следния обхват:

Първа група – строежи от втора до пета категория(високо строителство, прилежаща инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения);

Втора група – строежи от втора до четвърта категория (строежи от транспортната инфраструктура);

Четвърта група – строежи от трета категория(строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда).

Фирмата извършва ново строителство, реконструкции и ремонтни работи на обекти от посочения по-горе, обхват, разположени на територията на цялата страна.