Дом за социално слаби хора

Изграждане на Център за настаняване от семеен тип – двуетажна жилищна сграда в УПИ XVIII-„ОБНС” и Център за настаняване от семеен тип –  двуетажна жилищна сграда в УПИ XX -„ОБНС”, кв. 34, м. „Бенковски”, район „Сердика”, гр. София